Cena 

Cena za ubytování kočky- 1 kočka za noc 220 Kč, 2 kočky z jedné rodiny 380 Kč.

Při dřívějším vyzvednutí peníze nevracím.

Za nadstadartní zdravotní úkony, např. podávání léků, příplatek dle dohody.

 

Můžete platit na účet: 
č.ú. 19-3948070277/0100, VS 17
 
 

   1. - 12.9.2022 Dovolená

        

 

 

 
   

 

19-3948070277/0100