Cena 

Cena za ubytování kočky 180,-Kč za noc. Při dvou  kočkách z jedné rodiny  300,-Kč za noc. 

Při dřívějším vyzvednutí peníze nevracím.

Za nadstadartní zdravotní úkony, např. podávání léků, příplatek dle dohody.

 

Můžete platit na účet: 
č.ú. 19-3948070277/0100, VS 17

 

 

 
   

 

19-3948070277/0100