Cena 

Cena za ubytování kočky 180,-Kč za den. Při dvou  kočkách z jedné rodiny  300,-Kč za den. Viz aktuality.
První a poslední den sčítám jako jeden. 
 
 
    Za nadstadartní zdravotní úkony, např. podávání léků, příplatek dle dohody.

 

Prosím, platit na účet, č.ú.
19-3948070277/0100. 

 

 

 
   

 

19-3948070277/0100