Cena 

Cena za ubytování kočky 180 Kč,  při dvou  kočkách z jedné rodiny  300 Kč za noc. 

Při dřívějším vyzvednutí peníze nevracím.

Za nadstadartní zdravotní úkony, např. podávání léků, příplatek dle dohody.

Od 1.12.2021 úprava ceny: 1 kočka za noc 220 Kč, 2 kočky z jedné rodiny 380 Kč.

 

Můžete platit na účet: 
č.ú. 19-3948070277/0100, VS 17

 

 

 
   

 

19-3948070277/0100